Endiselt on vajadus ...

... rääkida koera tõupaberitest.
Ei-ei-ei, see EI OLE teema paberiteGA ja paberiteTA koerte võrdlemisest! See jutt on ainult neile, kes (mistahes põhjustel) tahavad endale just paberitega tõukoera.


Rahast...

Olgu siiski öeldud, et ...

... keskmine aus krants on täpselt sama tubli, tore, terve, truu, tark ja vahva, nagu keskmine tõukoer. Aga see ei ole praegune teema.
Alustame sellest, et see „paber“, mis koeraomanikul kuskil sahtlis või riiulis vedeleb, ei ole midagi muud, kui koopia registrikandest. Seega reaalselt oluline on, et koer on kantud TÕUREGISTRISSE. Niisiis, kui tahad veenduda sulle huvipakkuva kutsika tõulisuses, siis veendu, et sulle näidatud paberi taga on REAALNE registrikanne.
Meie kutsikaturul ringleb üsna mitmesuguseid „pabereid“. On selliseid, mis on suisa ise kodus välja prinditud. On ka selliseid, mille on välja andnud mingi klubi-ühing-organisatsioon, kuid mille taga ei ole usaldusväärset või siis üldse mitte mingit registrit.
Hetkel on teadaolevalt ainukene ülemaailmselt tunnustatud ja usaldusväärne tõukoerandusorganisatsioon FCI, ehk Rahvusvaheline Künoloogiline Föderatsioon. FCI-l on liikmesorganisatsioonid enamikes maailma riikides. Eestis on FCI esindajaks Eesti Kennelliit (EKL).
Kõigil FCI liikmesorganisatsioonidel on oma register (tõuraamat), mida tunnustavad kõik ülejäänud FCI liikmed ja samuti FCI-sse mittekuuluvad organisatsioonid või isikud. Seega EKL-i tõuregistris oleva koera „paberid“ võib lauale lüüa mistahes maailma nurgas ja mistahes organisatsiooni üritusel ning seda koera võetakse selle alusel kõikjal tõukoerana.
Lisaks on väiksemaid, nn alternatiivorganisatsioone, kes samuti „pabereid“ väljastavad. Ma ei hakka siinkohal nende olemust sügavamalt lahkama. Vaid niipalju, et mul ei ole pikkade ponnistuste tulemusena õnnestunud leida nende organisatsioonide „paberite“ taga olevaid registrikandeid ega registreid üleüldse.
Suurimad sellised alternatiivühingud on IKU ja UCI.
Oluline on teada, et IKU või UCI „paberitega“ koeri ülemaailmses FCI-süsteemis tõukoerteks ei peeta. Seetõttu puudub sellistel koertel ka võimalus osaleda mistahes FCI egiidi all toimuval üritusel-näitusel-võistlusel. Samuti ei aktsepteerita selliste koerte järglasi tõukoertena. Kas see on õige? Vaielda võib, kuid nii see siiski on. Pisut lihtsustatult võib selliste koerte kohta öelda, et „paber“ on küll olemas, kuid „paberi“ taga registrit ei ole.
Siin mõned lingid FCI reeglistiku kohta:
FCI tõustandardid
Samad standardid tõlgitult FCI kohaliku esindaja Eesti Kennelliidu (EKL) lehel
FCI tõuaretusreeglid
EKL tõuraamatu määrus
EKL tõuregister
Palju muid normdokumente FCI (EKL) tõukoeranduse kohta
Täiesti elementaarsena on kõik need reeglid-normid-eeskirjad avalikud ja kõigile kättesaadavad.
Midagi sarnast IKU või UCI või muu alternatiivse seltskonna kohta ei ole mul õnnestunud leida. Ka asjaomastelt isikutelt otse küsides. See peaks olema piisavalt kõnekas igale kahtlejale.
Seoses IKUga on veel üks omapärane asjaolu. Eestis on kaks ühingut – Eesti Loomade Klubi IKU OÜ ja Eesti IKU Kennelklubi OÜ – kes oma sõnul on mõlemad IKU ainuesindajad Eestis. Kumbki klubi teist ei tunnista ja mõlemad annavad välja tõutunnistusi. Eriti põnev on, et IKU peakorter Moskvas ei tunnista neid kumbagi oma esindajaks. Tõuregistrit ei ole neil samuti kummalgi.
Kui sa niisiis tahad endale paberitega kutsikat, kellest kasvab tõukoer ja sind huvitab samas, et ka teised inimesed kõikjal maailmas sinu koera TÕUkoeraks peaksid, siis kontrolli, MILLISEID pabereid sulle pakutakse. Nagu on korratud sadu kordi – paber ei tee koera paremaks, ei tee koera tõukoeraks. Ei teegi! Tõukoeraks teeb koera vaid tema põlvnemine tõukoertest, mis kajastub tõuregistris. Ja see „paber“ on vaid füüsiline „jälg“ sellise registrikande olemasolu kohta.

Kui oled kutsikat soetades segaduses, siis tasub alati konsulteerida Eesti Kennelliiduga või mõne kogenud koerainimesega, kes aitab selgitada, kas „paber“ on välja antud reaalse ja usaldusväärse registri alusel või on see tõepoolest lihtsalt üks paber.

Ja loomulikult ei maksa kohe arvata, et iga võõrapärane täheühend automaatselt midagi hullu tähendab! KC, AKC ja mitmed muud juhtuvad siin küll väga harva ette ja sel juhul on esimene reegel - küsi targemalt! :) Kui tegemist on Eestimaal sündinud (ja pakutava) kutsikaga, siis on ühemõtteliselt kindel - ta kas on EKL-i registris või ei ole üldse registreeritud.

Teksti autor Tali Group

Contact Me